monitory informacyjne do urzędów

Digital Signage dla Urzędów Administracji Publicznej

Administracja Publiczna jest miejscem współpracy i kontaktu pomiędzy Państwem a Obywatelem. Czytelna komunikacja między nimi usprawnia pracę oraz zwiększa wiarygodność i rzetelność Urzędu. Skraca również czas obsługi petentów znacząco zwiększając efektywność urzędników. Jest to aspekt działania placówki, który jest kluczowy dla jej funkcjonowania i zastosowanie rozwiązań Digital Signage w Urzędzie znacząco go poprawia.

Rozwiązania audiowizualne w Administracji Publicznej

Nowoczesne rozwiązania audiowizualne stosuje się. aby zwiększyć jakość komunikacji pomiędzy urzędnikami i obywatelami oraz by usprawnić pracę Urzędu. Systemy Digital Signage w Urzędach spełniają kilka ról:

Informacyjną

przekazują bieżące informacje obywatelom korzystającym z usług Urzędu

Organizacyjną

system kolejkowania pozwala wygodnie zarządzać przepływem petentów, by skrócić czas ich oczekiwania i zoptymalizować pracę urzędników

Wizerunkową

poprawia to w jaki sposób obywatele postrzegają daną placówkę administracyjną, znacząco zwiększając prestiż Urzędu korzystającego z nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych

Praktyczne zastosowania Digital Signage dla Urzędów w Administracji Publicznej

Istnieje kilka podstawowych, typowych rozwiązań audiowizualnych stosowanych w jednostkach Administracji Publicznej i Samorządach, które w optymalny sposób usprawniają ich działanie:

Rozwiązania do komunikacji na linii Urząd - Obywatel

Urzędy mają możliwość szybkiej i wygodnej prezentacji wszelkiego rodzaju ogłoszeń, przepisów i informacji, jakie powiązane są z pracą danej placówki czy gminy. Oprócz informacji ogólnych możliwa jest również prezentacja treści zmiennych – np. dostępnych w Urzędzie Pracy ogłoszeń o pracę z określonego regionu czy informacje o nadchodzących szkoleniach. Zamiast porozwieszanych wszędzie ulotek i plakatów możliwe jest zorganizowanie przestrzeni informacyjnej w jednym miejscu. Właściwie umieszczony monitor potrafi przykuć uwagę petenta dostarczając mu kluczowych informacji. Zmniejsza to również koszty - ulotki trzeba ciągle drukować i wieszać co pochłania i pieniądze i czas.

Obsługa kolejki w Urzędzie

W Urzędzie zarządzanie przepływem ruchu petentów bywa bardzo uciążliwe. Rozwiązania Digital Signage pozwalają na optymalizację kolejkowania. Obywatelom przydzielany jest numer, który w odpowiednim momencie wyświetla się nad przydzielonym do jego sprawy okienkiem. Takie rozwiązanie jest czytelne i zrozumiałe dla wszystkich klientów. Pozwala również dokładnie wyliczyć liczbę spraw, które tego dnia obsłużył konkretny urzędnik.

Centralne zarządzanie informacją

Administrator systemu ma dostęp do wszystkich urządzeń i monitorów w systemie i może z jednego miejsca obsługiwać wiele placówek i Urzędów. Może zmienić konkretną informację w jednej placówce lub przekrojowo dodać nowe ogłoszenie we wszystkich miejscach na raz. System Digital Signage pozwala również na wygodne dotarcie z informacją poza mury Urzędu. Wszędzie gdzie zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie oraz dostęp do internetu możemy wyświetlać i zmieniać dogodne dla nas treści. Przykładowo nowe ogłoszenia o pracę mogą wyświetlać się nie tylko w Urzędzie Pracy, ale również w podległych mu MOPS-ach.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?